lasary

Lasary voatabia

Lasary voatabia - "rougail"

ZAVATRA ILAINA:

Voatabia

Tongolo be “échalote”

Tongolo mena

Tongolo maintso

Sakamalaho

Sira

Dipoavatra

Menaka oliva

Voasary makirana

Tongolo lay raha tiana
siramamy 1 tsongo

FIKARAKARANA AZY

Lasary anamamy

LASARY ANAMAMY

NB: tsy mety amin'ny olona be tosi-drà izy ity.

ZAVATRA ILAINA:

- Anamamy
- tongolo gasy hasiny 1,
- tongolo,
- voatabia
- dipoavatra,
- vinaigitra,
- menaka,
- sira

FIKARAKARANA AZY:

- kiraina ny tahon'anamamy, dia tangosana ny raviny
- Ampangotrahana ny rano , esorina ambony afo dia arotsaka ao ny anamamy efa voakarakara, avela 5 minitra, saronana ny vilany.
Tsihifina avy eo ary avela hangatsiaka.

Lasary sosety

LASARY SOSETY

Zavatra ilaina :

sosety 3
sira, dipoavatra, carry
menaka 3 sotro ho an'ny fanendasana)
menaka 2sotro ho an'ny saosy
vinaigitra 1sotro
tongolo mena 1
tongolo gasy hasiny 1 voakiky
persily na kotomila (fa izaho tsy nanana)

Fikarakarana azy :

Lasary poireau

"Salade de poireau"

Zavatra ilaina :
"poireaux" izay ampy
voatabia kely (hanome loko)
menaka oliva
sira
voasary makirana

Fikarakarana azy :

- sasana sy tetehana ny "poireau"
- Atao anaty vilany misy rano mangotraka tsy asiana sira ny "poireau", 5 minitra ihany, dia tantavanina
- tsy ariana ilay rano fa atao fisotro na hanondrahana voninkazo na handrahoana vary

Lasary manga sy zavoka

FANOKAFAM-BAVONY : Lasary manga sy zavoka

Zavatra ilaina : 

tongolo be
kotomila 
voatabia 
voanjo masaka 1 tanana
concombre atsasany
zavoka 1 
Manga efa somasoma 1, tsy dia manta no tsy dia masaka loatra. 
Voasary makirana
menaka oliva 
sira 
siramamy kely

Fikarakarana azy:

Lasary legioma sy carry

Lasary legioma sy curry

Zavatra ilaina:

karaoty, laisoa, haricots verts, sira, dipoavatra, curry, menaka oliva

Fikarakarana azy

Lasary manga sy carry

LASARY MANGA - " Confit de mangue " hoy ny mauricien 

ZAVATRA ILAINA

manga manta,
menaka,
tonglogasy,
tongolobe,
carry,
dipoavatra
sira,
siramamy,
paprika,
vongana sakay iray ( raha tianao ),
rano iray vera.

FIKARAKANA AZY

Pages

S'abonner à lasary