Fitahirizana ny voasarimakirana

 Fitahirizana ny voasarimakirana

Sasaina ny voasarimakirana.
Maka bocal hermétique madio tsara.
Arotsaka ao ny voasarimakirana.
Fenoina rano madio. Hidio tsara.
Tahirizo ao anaty vata fampangatsiahana.
Fitaovana madio no angalana ny voasary rehefa mila ary hidio tsara foana ny bocal.
 

natolotr'i Noro-Liva Rakotondrasamba: 

Type: