Fitehirizana zava-maintso

Fitehirizana zava-maintso

natolotr'i Dina Ramangatsihoarana 

Ny zava-maintso tongolo maintso, basilic, persil, kotomila, menthe ...
Sasana tsara dia totoina na tetehana madinika dia atao amin'ny "bac à glaçon"
Asiana rano na menaka (oliva no tena tsara);
Rehefa mivaingana tsara dia avadika anaty sac de congélation amin'izay ka mamoaka fotsiny isaky ny mila. 

 

Type: