Laoka tsy misy hena

Ireto indray nary ny soson-kevitra azo atao laoka nefa tsy misy hena sao mba mahasoa anao o, dia mazotoa 

 

de Vero Randriam