Ranona persily

RANONA PERSILY 

Tsara! Mahasalama! 

ZAVATRA ILAINA:

- Persily 1 fehezana (izay voafehin'ny tanana fa tsy ilay fatorana kely ireny) 
- rano 300-400ml,
- voasary makirana,
- siramamy mena

FIKARAKARANA AZY:

Totoina ny persily efa voasasa madio tsara (Mixer-na no haingana sady tsy misy very), miaraka amin'ny rano 300-400ml, voasary makirana ary siramamy mena.
Sotroina isan'andro ahazoana calcium tonga dia raisin'ny vatana. Tsy mahabe vato.

Natolotr'i Noro-Liva Rakotondrasamba

Type: