Grano saraceno

Portrait de Angie

Hamburger de sarrasin

HAMBURGER DE SARRASIN - HAMBURGER DI GRANO SARACENO ( vegetarien)

asa hoe inona no mahasolo azy, fa manakaiky ny vary sy ny "cereale" izy ity fa tena mahasalama fa azo hamitahana ny ankizy avokoa moa mba hihinana zavatra hafa mahasoa, azo atao toy ity ihany koa ny tsaramaso, voanjobory, tsiasisa, kabaro, …

ZAVATRA ILAINA

Azo endasina na atao anaty lafaoro

S'abonner à Grano saraceno