papier alu

Choux surprise

CHOUX SURPRISE !

Ity indray ny manaraka
Crevettes, trondro asaratsaraka,
Poivron maitso sy mena,
Laisoa aha-tsara jerena.

Alohan'ny anombohana azy,
ilay laisoa no atao vazy,
papier alu no atao fonony,
cure-dent no atao tonony.

Rehefa Masaka ny trondro,
Tsapaina tsara amin'ny fanondro,
Dia esorina ny nofony,
asio tongolo ravina hanala fofony.

Dia ampio sira kely,
maïzena tsikelikely,
Ataovy baolina amin'izay,
Dia ny rano ampangotray!

S'abonner à papier alu