passoire

Mascarpone

 

MASCARPONE 

Zavatra ilaina:

500ml de crème fraiche,

1 cs de jus de citron

Fikarakarana azy

Maka vilany 1 asiana rano anaovana bain-marie ny crème.

Ny crème fraiche atao ao anaty bol afaka atsoboka bain-marie.

Choux surprise

CHOUX SURPRISE !

Ity indray ny manaraka
Crevettes, trondro asaratsaraka,
Poivron maitso sy mena,
Laisoa aha-tsara jerena.

Alohan'ny anombohana azy,
ilay laisoa no atao vazy,
papier alu no atao fonony,
cure-dent no atao tonony.

Rehefa Masaka ny trondro,
Tsapaina tsara amin'ny fanondro,
Dia esorina ny nofony,
asio tongolo ravina hanala fofony.

Dia ampio sira kely,
maïzena tsikelikely,
Ataovy baolina amin'izay,
Dia ny rano ampangotray!

S'abonner à passoire