Crevettes au petits pois

1105

LAOKA RITRA : MAKAMBA SY PETIPOA- CREVETTES AU PETITS POIS :

Zavatra ilaina:

Makamba
Petipoa
Tongolo be
Tongolo gasy
Sakamalao
saosy soja kely
Menaka

Fikarakarana azy:

Endasina ny tongolo be voatetika madinika sy tongologasy ary sakamalaho voatoto.
Arotsaka ny makamba afaka akora (décortiqués) sy tsinay (sitomina ilay mainty ao amin'ny lamosiny iny hiala).
Asiana saosy soja kely sy dipoavatra, avela 5 minitra ho mendy ao, arotsaka ny petipoa ary avela ho masaka sy ritra.

Aroso miaraka amin'ny vary sy lasary laisoa dia tena matsiro tokoa Mmmmmmm

Nahandro sy sarin'i Bonbon Mamibe - 11.01.18