Lasary karoty

77

Lasary karoty

Tena aleo mba tsorina indray ny fiainana e!
Carotte râpée, céleri-rave râpé,
1 tomate cerise, 3 cornichons ary 2 mini-oignons
dia asiana sauce vinaigrette dia vita a!

Alaina ny carottes râpées
Ampiana céleri-rave râpé!
Asiana sofiny cornichon
sy maso tongolo oignon!

Ny orony voatabia menamena,
Jereo ity izy fa tsara jerena!
Cornichon koa atao vavany,
Odray! toa sary piso ny tavany?

Ndao ary fa mazotoa homana!
Sakafo tsotra no sady tomombana!!

 

Tononkalo sy nahandron'i Mamiarisoa Lalao RALAITSIROFO

Catégorie: 
Matériels: