Nuggets poulet

387

Nuggets poulet -
Nofon'akoho,  toy ny henabaolina izy ity 

 

Zavatra ilaina:

500g nofon'akoho
1 atody 
2 fromazy (Vache qui rit)
"Yaourt nature" 2 sotro
3 sotro "chapelure" sy 100g amonosana azy
Sira, dipoavatra, "muscade"
Thym, kotomila,Tongolo gasy,Sakamalao
1sotro "moutarde"
Menaka 1/4l anendasana

Fikarakarana azy 

1- miaraka afangaro daholo ny fangaro rehetra : totoina ( tsara raha amin'ny "mixeur" ) ny akoho ka alefa miaraka totina ao ny fangaro rehetra efa voatetika

2- volavolaina amin'ny tanana hahazo ilay bika "Nuggets"

3- Ampandalovina "chapelure"

4- Endasina amin'ny menaka mafana

Vita tompoko

nahandron'i Tsito'Salohy Ravelomanantsoa

Catégorie: