Toy li raha zao

101

Toy li raha zao

Hialàko tsiny mialoha,
Raha misy tsy mahazo ny teniko,
Hanao Tanindrana kely aho aloha,
Hanova loko ny peniko !

Nisy namana avy any Tuléar,
Nanontany hoe inona ireo ?
Dia hohazavaiko aminy eto tsara,
F’aza taitra na gaga ianareo !

Tomatesy li azy menamena io,
Nasiako tongolo be avao,
Ka taitsy iha fa tsy raha lio,
Soa biby fe andramonao !

Sambosa draiky efa hainao soa,
Manahaky @ karana ‘reo,
Bolihena na kababo koa!
Le mendy soa li, fa enteo !

Anivon-drozy io kabaro-carry
Hainao soa ty manao azy,
Le atao soa foriry ny fia
Haky ê ! le mahavita azy !

Maïtso io ravim-balahazo,
Nasia hena vondraky zao,
Soa li, le mampivazo,
Tsy hananam-baly fa le ho an-tegna avao !

Lasary karôty ny sisa,
Vasa efa hainao koa,
Mandilatsy ty tsiasisa,
Tsy raha sarotsy fe karôty sy laisoa !

Vary foty io li fe tsy lojy
Zao sakafon’Ambanianjo io !
Karavantsy izao tsy raha hain-drozy,
Toy li raha zao talilio !

Tononkalo sy nahandron'i Mamiarisoa Lalao RALAITSIROFO

 

Catégorie: