endives

Endives sy henakisoa

LAOKA: ENDIVES SY HENAKISOA 

Fotoana fahavokaran'ny  endives ny ririnina. Misy ny sahirana amin'ny fomba fandrahoana azy ity noho izy karazana anana mangidy. Ity misy hevitra iray hikarakarana azy ary.

ZAVATRA ILAINA:

ho an'olona 4 eo:

Salade de crevette

SALADE DE CREVETTE

Sakafo tsy mba mampatavy
Andramo fa tsara io rahavavy!
Tsy salade no atao fa endives
ampihaingoana voan'olive,
Cornichon ary koa voatabia,
Crevettes tsara masaka ery!
Asio sauce vinaigrette,
Dia ho hitanao fa mety dia mety!
Tena tsotra sy tsara izy ity,
Izay indray ary fa bon appétit!!!

de Holinirina Ramanankasina

S'abonner à endives