Anamamy sy angivy

230

Anamamy sy angivy

zavatra ilaina:

anamamy, angivy, menaka, sira

fikarakarana azy :

- sasana ny anana

- afanaina ny menaka,

- arotsaka ny anana voadio,

- avela iketrika kely eo ary atao mitovy tantana aminy ny ranony.

- rehefa ho akaiky ho masaka dia arotsaka ny angivy sy ny sira

Mazotoa o 

de Manitra Rasoavolahanta

 

Catégorie: