Pate de banane

33

Ity indray dia recette azo atao amin'ny voankazo hafa koa fa eto aloha dia akondro no atao

zavatra ilaina

Akondro

siramamy mitovy lanja amin'ny akondro

ranom-boasary makirana (citron) (OBLIGATOIRE) tapaky ny vera hoan'ny akondro 500g.

Fikarakarana azy

ETAPE 1 : Mixeo ny akondro

ETAPE 2 : Ataovy ambony afo miaraka amin'ny ilay sucre

ETAPE 3 : Andrahoy eo mandrapaharitrany

ETAPE 4 : Rehefa ritra dia arotsaho ny citron rehefa ridritra indray ilay citron (miendaka amin'ny vody vilany ilay fangaro) dia alaivo ny plaque asio menaka zay vao asiana emballage.

ETAPE 5 : Velaro eo ilay pate banane dia atapy andro.Izay mahamaina azy dia teteho.

ETAPE 6 : Rouleo anaty sucre.

NB : Tsy hoe vao vita izy dia lasa mainty an !!! Marron aloha dia rehefa elaela mihamainty

Tehirizo anaty boite hermetique.azo tehirizina amambolana.Saingy raha ho tehirizina dia rehefa hohanina vao asiana sucre

Mazotoa o

recette de Mino Soa Randriambao

Catégorie: 
Matériels: