Poésies

Portrait de Angie

Gateau Paska

PASKA NY ANDRO!

Tsy haiko izay ifandraisany
Fa ataon'ny olona dia mba ataoko!
Ny akoho no mahita faisana,
Ao anatin'ny atodiny avy asiana toaka! 

Lafarine 125g, siramamy 150 grammes
Levure chimique atsasaka sachet
Atody efatra sy dibera 50 grammes
Kapohina sy afangaro anaty saladier!

Hosorana dibera ny manodidina ny moule
Dia arotsaka ao izy rehetra ireo
Tsy fenoina loatra, tsy hihoatra ny molony
Satria hitombo be ao anaty lafaoro avy eo!

Bonbon coco 1

BONBON COCO

Nisy teto nanontany
Hoe: ahoana hono izany
Bonbon coco marron
Fa ohatran' ny tena bon!

Ity ary ilay izy
Matsiro izay ts'izy!
Mazotoa manamboatra
Fa mora sady tsara voatra!

Kikiso ilay voanio
Izay habeny hitiavanao azy fidio
Avy eo jereo tsara ny lanjany
Dia ampio siramamy mitovy aminy

Raha voanio iray no ataonao
Dia manome toy izao:
Coco râpée sy siramamy 250 gr avy
ka rano tapa- litatra no anamasahana azy!

Coco confits

COCO CONFITS

Fisaho lava fisaka ny coco efa voadio
DIa makà siramamy mitovy lanja @ io!

Ataingeno afo ary asio rano mandifotra azy
Aroiroy rehefa akaiky ho ritra @ zay tena aminazy!

Tandremo tsara ny siramamy tsy hivadika caramel
Fa esory ambony afo vao iny ny ranony toy ny miel!

Dia avelao hangatsiaka ary haroroy tsy ankijanona
Avy eo izy miparitaka, izay no porofo fa tena vanona!

Ny ahy io matoa manga dia mba tiako nasiana loko
Fa azonao avela fotsy, mena na koa voninavoko!

Portrait de Angie

Fia piritsy

FIA PIRITSY!

Efa nataoko raha ty 
Pomme de terre no fia!

Tsy raha sarotsy mare 
No tsy maro ty frais!

Ketreho soa ny pomme de terre
Tsy manahy le mandany lera!

Bakeo le pitsiro soa
De ligniso hanitsinitsy koa!

Ketreho koa fia bevata
De engao ny taola tsy handratra!

Rozy iaby atambaro
Hisio mayonnaise maro!

Ny sira lie ka alinonao
Bakeo ataovy sary fia avao

Finga lavalava ty hisia azy
de enteo soa fe le aminazy!

Portrait de Angie

Poulet pané poesie

BLANC DE POULET PANE

Alaivo ny blanc de poulet
Ataovy bien mariné!

Asio moutarde, sira, menaka
Dia aleo hilona toy ny @ tany lemaka!

@ lovia iray asio atody nokapohina
@ iray kosa chapelure na biscotte nototohina!

Ampandalovy ilay atody, avy eo ilay chapelure
Ilay blanc tsara lona raha toa ianao ka tena sûre!

Rehefa avy eo dia arotsay,
anaty menaka mamay!

Dia avadiho ho tsara masaka!
Tandremo tsara sao dia milatsaka!

Ary ataovy ao anaty lovia,
Misy salade, citron sy voatabia!

Saumon farci aux petits légumes

SAUMON FARCI AUX PETITS LÉGUMES

Ireto avy no ilaina :

Ovy manta ho tetehina sy ho endasina...
Saumon farci à la façon Ramanankasina;

Salade, persil ary koa voatabia
ary mayonnaise hihinanana azy ity!

Ny rehetra angamba dia efa hita mazava
F'ilay saumon farci no toy izao rahavavy :

Alaivo aloha carotte kely sy petits pois Masaka
Tsy maninona koa raha tianao asiana katsaka!

Alefaso anaty récipient misy crème fraîche kely
izany hoe 2 sotro lehibe fa tsy mihoatra velively!

Choux à la crème

CHOUX À LA CRÈME

A ma façon,
Bien évidemment!

Hoy mantsy ny vazaha raha miteny,
Ary ekeko fa tena fahendrena:

"On n'est jamais mieux servi que par soi-même!"
Ka dia nataoko ny gâteaux-ako f'izaho tsy nimenomenona!

Ary dia ny pâte à choux
io no nataoko mialoha!

Hafanaina ambony ny afo: 25 cl ny rano
Raha mihoatra an'io mampiditra angano!

Alefa ao avy eo 100g ny dibera,
amin'izay mitsonika tsy mandany lera!

200g ny la farine
Raha latsaka kely tsy maninona!

Ampelasoa

AMPELASOA !

Da tseriky aho manenty 

Ty loha karaha popety!

Ty volony saucisson!

Ty masony tongolo oignon!

Volomaso no ty soniny cornichon!

Ty orony olive aky!

Le maty avao ty mpamaraky!

Tarehe koahy atao lasary!

Le mazotoa homa lia levaly! 

 

Tononkalo sy nahandron'i Mamiarisoa Lalao RALAITSIROFO

 

Soufflé au chou fleur

SOUFFLÉ AU CHOU FLEUR

Mbola sakafo karemy
Sady tsara no malemy
No atolotro anao
Dia mba raiso ka zarao!

Ahandroy ny chou fleur
Na masaka be aza tsy erreur!
Rehefa avy eo dia mixer-o
Dia apetraho fotsiny eo!

alaivo indray ny atody dimy
dia kapohy mifandimby
izany hoe tamenany atao à part
ary tapotsiny atao en neige tsara!

Alaivo ny beurre 60 grammes
Dia hatsonio indray madame
Alefaso ao 1 verre la farine
ronono 2 verres tsy maninona!

Ratatouille

RATATOUILLE

Karemy indray rampitso
Ka raha tsy mahadiso
...
Tsy aleo ve miova kely
Ry madama sy demozely?

Ratatouille indray atao
Sa ahoana hoy ianao?

Aubergine iray dia mety
Ataovy roa ny courgette!

Ny voatabia ataovy efatra
Poivron kely ihany sao mavesatra!

Iray vaventy ny tongolo be
Dia ampio thym sy laurier!

Teteho vaventy izy rehetra
Izay itiavanao azy tsy voafetra

Endaso ny karazany tsirairay
trandremo tsara tsy ho may!

Pages