Laoka

Porc caramélisé

PORC CARAMELISE' - toy ny tsa tsiou ihany moa izy ity

ZAVATRA ILAINA:

- soron-kisoa fisapisaka
- tongolo gasy sy sakamalaho voakiky
- saosy soja
- romarin
- tantely
- siramamy mena 
- menaka, sira sy dipoavatra raha tia

FIKARAKARANA AZY 

Soron-kisoa sy saosisy

LAOKA : SORON-KISOA SY SAOSISY

Tsy asiana fatrany fa arakaraky ny mpihinana...

ZAVATRA ILAINA:

Soron-kisoa
Saosisy
tongolo gasy,
tongolo be,
thym,
voatabia,
dipoavatra

FIKARAKARANA AZY:

Sesika (crépine) sy gisa

LAOKA : GISA SY SESIKA

ZAVATRA ILAINA:

Gisa
henakisoa 
fonona crépine 
tongologasy 
sakamalaho
tongolo be
hanitra maintso
sira
dipoavatra
curry
menaka

FIKARAKARANA AZY

Trondro amin'ny voanio

LAOKA : TRONDRO AMIN'NY VOANIO - POISSON AU COCO

ZAVATRA ILAINA:
Trondro cabot 3 ngezangeza
Voatabia 1
Tongolo be 2
voatabia amin'ny boaty 1sotro fihinana
Tongolo gasy bolongany 1
Sakamalao .
Rononom- boanio (lait de coco) natao na amin'ny boaty
sira

Gana amin'ny tantely sy voamadilo

GANA AMIN'NY TANTELY SY VOAMADILO SAOSY (nolafihana haninkotrana)

ZAVATRA ILAINA :
Gana 1
tantely an-tsasa-kopy
voamadilo 4 na 5 an-tsasakopy
sira 1 sotrokely
menaka 1 sotro
hanitra (épices izay tiana voatoto)
asperges 6 na 7 amina fehezana tapahana ny vodiny
tongolo 3
Tongolo gasy hasiny 5
Voasary makirana 1
karoty 3 kely, silaka voatavo
akondro fahandro na menaaloky iray voasana dia tetehana, vinaingitra balsamika
Dipoavatra voatoto.

Gisa sy sesika

GISA SY SESIKA 

ZAVATRA ILAINA:
vorona mifahy (gisa na gana)
ram-borona ( sang)
taova (Abats) 'ny vorona telo ( rehefa fety izy mamono vorona maro tamin'izany ) : haranany (gésier) atiny (Foie) fony (coeur) ny tsinaikely ilay azo hohanina, ny taviny ( gras ) 'ny vorona
Kobambary
tongolo gasy
sakamalaho
ravin-tsalady lehibe
kofehy hamatorana azy

Trondro sy "amandes"

TRUITE AUX AMANDES 

ZAVATRA ILAINA:

Trondro 
"amandes"
menaka

FIKARAKARANA AZY:

Atao anaty lapoaly tsy miraikitra toy ny "tefal" ny "amandes" dia atao lasa mena tsara fa tsy may "doré" 
Endasina na atono ny trondro efa nodiovina tsara. 
Rarahana ilay "amandes". 
Azo aroso miaraka amin'ny vary na salady sy izay tiana 
Eto moa naroso niaraka tamin'ny "poireau" sy fromazy ary voasary makirana

Am-pitiavana foana

Magret de canard farci

MAGRET DE CANARD FARCI – NOFOTRATRAN-GANAGANA VOASESIKA
 

Eto dia voasesika “foie gras” sy “truffe”
fa azo soloina izay misy ny sesika toy ny atiny sy olatra: "champignon".

ZAVATRA ILAINA

magret de canard 2
foie gras izay ampy
truffe 10g eo
Dipoavatra
baie de rose
Tsy misy sira eto fa azo asiana raha tiana

Ampiana voankazo : kiwi sy paoma ary vary rehefa mandroso azy

FIKARAKARANA AZY: 

Trondro endasina

LAOKA na TSAKITSAKY : TRONDRO ENDASINA

ZAVATRA ILAINA:

Trondro izay tiana
menaka fanendasana
sira
dipoavatra 

FIKARAKARANA AZY:

Sasana tsara ny trondro dia esorina ny kirany sy ny atiny dia somary didiana ny vatany 
Asiana dipoavatra sy sira 
Hafanaina ny menaka betsaka dia endasina atao mikarepoka tsara 
Apetraka amin'ny taratasy hitsika tsara ny menaka dia aroso. 
Matsiro na hohanina amin'ny vary na salady 
Mazotoa o 

 

Katilesy trondro

LAOKA na TSAKITSAKY : KATILESY TRONDRO (CROQUETTE, CATLESS POISSON)

ZAVATRA ILAINA
nofon-trondro masaka 3 kapoaka eo
atody 2
sira, dipoavatra
tongolo 2 salasalany
tongolo gasy 
kotomila (tsy voatery)
poti-mofo vita an-trano
rano na ronono 2sotro
menaka hanendasana

FIKARAKARANA AZY:

Pages

S'abonner à Laoka