Sira

Lasopy legioma

Lasopy legioma

zavatra ilaina:

Ovy ,carotte ,haricot vert, sosety,voatavo,tsaramaso lena, voatabia,sakamalaho iray kelikely ary tongolo maintso 

Fikarakarana azy:.

Rehefa madio daholo ny legioma dia tetehina,

afanaina ny menaka ary arotsaka ny voatabia. avy eo ny legioma ary avela ho mendimendy eo.

aroina sao may ary rehefa mendy dia tapohana rano kely.

somary potserina ireo legioma sasany.

Ganagana sy oliva

GANAGANA SY OLIVA 

 

mahavita hatramin'ny olona 8:

 

Zavatra ilaina:

Ganagana iray lehibe.
divay fotsy : 100 ml (rehefa tsy misy divay dia azo atao "jus de pomme") 
oliva maintso sy mainty (be dia be)
tongolo gasy
tongolo be voatetika
sira,
dipoavatra

Fikarakarana azy

1. Hendakendasina kely amin'ny lapoaly hivoaka ny menaka amin'ny ganagana efa voatetika. Asiana tongolo be voatetika, sira sy dipoavatra. 

Orita frity

ity indray Orita frite tena miam miam be an (poulpe frite)

NB: raha mbola tsy madio no vidiana dia mila jerena tsara ny loko raha vao tsy mangirana izy dia tsy frais an. Esorina ny masony sy ny nifiny fa tsy tetehana , somary kapokapohana , izany hoe alaina dia akapoka amin'ny latabatra hiasana ao andakozia ary tena heno miova miha malemy izy. vita izay vao sasana tsara.
raha efa voasasa kosa no vidiana dia kobanina dia tonga dia azo atao izay hitiavana azy . eto izany dia endasina

Zavatra ilaina :

Anamamy sy angivy

Anamamy sy angivy

zavatra ilaina:

anamamy, angivy, menaka, sira

fikarakarana azy :

- sasana ny anana

- afanaina ny menaka,

- arotsaka ny anana voadio,

- avela iketrika kely eo ary atao mitovy tantana aminy ny ranony.

- rehefa ho akaiky ho masaka dia arotsaka ny angivy sy ny sira

Mazotoa o 

de Manitra Rasoavolahanta

 

Saosisy sy cocombre

Saosisy sy cocombre.

Hafa kely. Ny mahazatra antsika dia atao lasary ny cocombre fa ity indray dia nandrahoina, nendasina moa izany 

zavatra ilaina: 

sosisy, concombre, voatabia, tongolo be, tongolo maintso, sira

Fikarakarana azy:

Narotsaka tanaty vilany ny saosisy dia nasiana rano kely,

rehefa ritra dia arotsaka ny voatabia sy tongolo oignon sy tongolo maitso

rehefa mendy tsara dia arotsaka ny cocombre voatetika asiana sira kely araka izay tiana 

Rehefa mendimendy dia vita.

Akoho sy kabaro saosy

Poulet au kabaro sauce

zavatra ilaina:

akoho, kabaro, tongolo be, menaka, sira, voatabia, tongolo gasy

fikarakarana azy:

nendasina ny poulet mba hisy lokony sy tsy hiparitaka,

nandrahoina mitokana ny kabaro,

notetehina maventy ny tongolo ary nendasina ho masaka

narotsaka ny tongolo gasy ary nafangaro,

narotsaka ny poulet sy ny tomates sauce ary ny kabaro efa masaka dia afangaro,

tenehina amin'ny afo malefaka mandrapivoaka ny tsirony sy ny fofokanina.

Salady orita

Salade orita ( salade de poulpe):

fomba fandrahoana Orita 
NB: raha mbola tsy madio no vidiana dia mila jerena tsara ny loko raha vao tsy mangirana izy dia tsy frais an. Esorina ny masony sy ny nifiny fa tsy tetehana , somary kapokapohana , izany hoe alaina dia akapoka amin'ny latabatra hiasana ao andakozia ary tena heno miova miha malemy izy. vita izay vao sasana tsara.
raha efa voasasa kosa no vidiana dia kobanina dia tonga dia azo atao izay hitiavana azy, na andrahoina na ho endasina na ko atono.

zavatra ilaina:

Akoho sy poivrons

Akoho sy poivrons

zavatra ilaina :

akoho, tongolo gasy, sakamalaho, sira, poivre, thym, sauce d'huitre, menaka, poivrons, rano. 

fikarakarana azy: 
nosasana ny akoho, nolomana tongolo gasy sy sakamalaho voatoto, se, poivre, thym, suace d'huitre ary menaka kely.

Arotsaka anaty vilany, avela hiketrika, rehefa ritra dia asiana oignons voatetika sy poivrons kely, tapohana rano kely ka rehefa miverina ritra dia vita.

Afaka asiana tongolo maitso na kotomila alohan'ny hibatana azy.

Portrait de Angie

Akoho anaty lafaoro

 Akoho kely ( coquelet) natao anaty lafaoro

Zavatra ilaina:

Akoho kely, Moutarde , creme liquide na creme fraiche, huile d' olive, sira

Fikarakarana:

Portrait de Angie

Donate - donut

DONUTS

Zavatra ilaina:

farine 250g, levure boulangere 2 sotrokely, siramamy 2sotro, beurre 60g, atody 1, sira 1tsongo, rano kely

Fikarakarana:

afangaro daholo: farine, siramamy, levure. kapohina ny atody 1+sira; Afangaro tsara avy eo, tetehina en de ny beure dia volavolaina miaraka amin'ilay pate, raha hita fa mbola maina dia ampiana rano kely na ronono. Avela hilona 30mn, kosehina avy eo, omena endrika toy io amin'ny sary, avela hilona 30mn, rehefa izay dia endasina

Pages

S'abonner à Sira